Thy Holy Wings

Author: Caroline V. Sandell-Berg
Composer: Swedish melody


Languages (3)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Thy Holy Wings”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Thy Holy Wings” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Swedish (Original Language)

1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och låt mig stilla vila, i ve och väl hos dig. Bli du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar, få leva av din nåd.

2. Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

3. O Fader, låt mig tjäna dig ödmjukt här på jord. Sänd du din Helge Ande att lära mig ditt ord! Giv mig din kunskap härlig, gjut kraft uti min själ. Led dem som sanning söka, att det må gå dem väl.