A Shout Rings Out, a Joyful Voice

Author: Eduard Gerdes
Composer: Henri Abraham César Malan


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “A Shout Rings Out, a Joyful Voice”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “A Shout Rings Out, a Joyful Voice” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Dutch (Original Language)

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; een leven, door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.