Fakahā ʻe he ʻOtua

English: God Is Willing to Gather

First line: Fakaha ʻe he ʻOtua

Original language: Tongan
Original title: Fakahā ʻe he ʻOtua