Again, Thy Glorious Sun Doth Rise

Author: Johan Olof Wallin
Composer: Johann Georg Christian Störl


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Again, Thy Glorious Sun Doth Rise”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Again, Thy Glorious Sun Doth Rise” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Swedish (Original Language)

1. Din klara sol går åter opp, jag tackar dig, min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp jag höjer glädjens ljud.

2. Din sol går opp för ond och god, för alla som för mig. O, må jag så i tålamod och kärlek likna dig.

3. O, hjälp mig lyda dina bud och ha din vilja kär, förnöjd och glad i dig, min Gud, var dag jag lever här.

4. Då skall jag trygg i råd och dåd, till dig, o Fader, fly, och än förnimma, att din nåd är varje morgon ny.