Day by day and with each passing moment

Author: Caroline V. Sandell-Berg
Composer: Oscar Ahnfelt


Languages (3)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Day by day and with each passing moment”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Day by day and with each passing moment” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Swedish (Original Language)

1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig. ”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand, blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.