Outside Blows the Summer Breeze

Author: Samuel Johan Hedborn
Composer: Alice Tegnér


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Outside Blows the Summer Breeze”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Outside Blows the Summer Breeze” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Swedish (Original Language)

1. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind, mor hon går på grönan äng, bäddar barnet blomstersäng, strör långa rader utav ros och blader.

2. Ängen står så gul och grön, solen stänker guld i sjön, bäcken rinner tyst och sval mellan vide, asp och al. Bror bygger dammar åt sin såg och hammar.

3. Syster sopar stugan ren, sätter löv i taket sen, uppå golvet skall hon så liljor och konvaljer små, rosor så rara, där skall barnet vara.