Adelante para siempre

English: Onward Forever

First line: ¡Salve! ¡oh México, patria querida!

Original language: Spanish
Original title: Adelante para siempre