O Fader, lät mitt hjärta få

English: O Father, Let My Heart Receive

First line: O Fader, låt mitt hjärta få / O Fader, låt mitt hjerta få

Original language: Swedish
Original title: O Fader, lät mitt hjärta få