A Faigata o Lalo Nei

English: Unknown Title

First line: A faigatā o lalo nei

Original language: Samoan
Original title: A Faigata o Lalo Nei