E Tele Tausaga ma Au-gā Tagata

English: Unknown Title

First line: E tele tausaga ma au-gā tagata

Original language: Samoan
Original title: E Tele Tausaga ma Au-gā Tagata