E Toe Afio Mai Iesu

English: Unknown Title

First line: E toe afio mai Iesu

Original language: Samoan
Original title: E Toe Afio Mai Iesu