Faafetai i Le Atua, Lē Na Foa‘iina Mai

English: Unknown Title

First line: Faafetai i le Atua, Lē na foa‘iina mai

Original language: Samoan
Original title: Faafetai i Le Atua, Lē Na Foa‘iina Mai