Gaua‘i Mai ma Salamō

English: Unknown Title

First line: Gaua‘i mai ma salamō

Original language: Samoan
Original title: Gaua‘i Mai ma Salamō