Ina Tatou Faia ia

English: Unknown Title

First line: Ina tatou faia ia

Original language: Samoan

Words: Edward J. Wood
Music: Hans Henry Petersen


Ina Tatou Faia ia
, 128


1. Ina tatou faia ia, o le konefesi nei;E aogā iā tatou uma, Mea pa‘ia, mea lelei.O i luma, o i luma, O lo tatou nei Ali‘i.
2. Ia ta‘itasi tatou uma, ma mānatunatu ai,I le uiga moni lava, O le potopoto mai.O i tatou, o i tatou, I le konefesi nei.
3. Ia tatou fa‘agalogalo, mea uma e sesē,Ma ia fiafia uma, I le konefesi nei.Ola pea, ola pea, o le Ekalesia nei.
4. O outou le aupa‘ia, tinoū i mea mamā;Ona tu‘u mai ai lea o le Agaga mai lugā.E fa‘atonu, e fa‘atonu, mea uma tou te fai.

Ina Tatou Faia ia

, 128

Ina Tatou Faia Ia (Mo Au Faipese)

, 210

Trans.: J. H. Beck