Unknown Title

Author: Edward J. Wood
Composer: George F. Root


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Unknown Title”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Unknown Title” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Samoan (Original Language)

1. Ua malie tele lava, O le fa‘atasiga nei. O tatou sa le masani, Ua aofia fa‘apenei. Ia tafe le agaga, Tatou te feinu ai; Ona malilie lea I tatou ua o mai

Ua malie tele lava, o le fa‘atasiga nei. O tatou sa le masani, e aofia fa‘apenei.

2. Ina fa‘apunaina, O le vai mālū lenā. Ia liligi i nei uso, Mai le lagi i lugā. Ia mana‘omia uma, Ē o i le pogisā; Ma ia fia inu pea , I le vai ua fa‘amamā.

Ua malie tele lava, o le fa‘atasiga nei. O tatou sa le masani, e aofia fa‘apenei.

3. Pe tatou lē iloa tino O le ala e ola ai. A leai, tatalo pea, Ina ia pupula mai. E i ai le fiafia I le mālō e tumau; O Iesu ua Ia saunia Mo latou o ē ua sao.

Ua malie tele lava, o le fa‘atasiga nei. O tatou sa le masani, e aofia fa‘apenei.