Karon, Nga Hayag Pa

English: Today, While the Sun Shines

First line: Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will / To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Karon, Nga Hayag Pa
, 141


1. Karong hayag pa, buhat lihukon;Karon, buhat humnong mainantuson.Sa tamis nga huni sa kalanggaman;Ang kinabuhi pasalamatan.
[Chorus]Karon, karon, buhat tinudon;Karon, karon, buhat humanon.Karon, karon, trabahuon;Sa pagandam sa imong kaugmaon.
2. Karon pangitaang katigayunan,Kalipay nga mas labaw pas bulawan.Pangitaang mutya sulod sa dughan;Sa trabaho, pilis kaayuhan.
3. Karon ang hiyas atong pangitaon,Koronas kinabuhi’g kabatanon.Karon, magpuyo nga matinuoron,Hangtud sa hangtud matinudanon.

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Karon, Nga Hayag Pa

, 141