Paglaum sa Israel

English: Hope of Israel

First line: Hope of Israel / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised day / Hope of Israel, Zion’s army / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised / Hope of Israel, Zion’s army, Children

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


Paglaum sa Israel
, 162


1. Kasundaluhan sa Zion,Paglaum sa Israel,Misinyas na ang Pangulo,Ang gubat na miulbo!
[Chorus]Paglaum sa IsraelSa kaisug mobarug;Ipalanog, “Pagbantay!”Buntuga ang kaaway.
2. Daghan ang manga kaaway,Sa sala gipanghanay.Paglaum sa Israel, sulong;Kadaugan angkunon!
3. Dihas Zion, sayop wadon;Espada pakilabon!Ang hinagiban kuhaon;Ang gubat pagadagon.
4. Gubat hapit na mahuman;Daug kamatuoran.Padayon kabatanonan;Kamo pagagantihan.

X:259 Q:1/4=120 M:4/4 L:1/8 K:Bb B3 B B2 F2 | DE FG F2 B2 | c3 d c2 FG | A2 G2 F4 | yy

Paglaum sa Israel

, 162