Sundon Ko ang Plano sa Dios

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Sundon Ko ang Plano sa Dios
, no. 86


Kinabuhi ko; adunay plano.Dunay katuyoan; sa langit gikan.Gipili ko’ng puy-an kining kalibutanMangita’s kahayag nga malamdagan.
[Chorus]Sundon ko ang plano sa Dios,Iyang gugma’g pulong huptan ko.Mag-ampo ug mobuhat;Sa dalan Niya molakat.Aron dinhi ug sa langit magmalipayon ko.

Sundon Ko ang Plano sa Dios

, no. 86