Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol Kaninyo

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol Kaninyo
, 50


1. Pinalanggang manga anak,Ang Dios duol kaninyo,Angkunon mo sa kalipay,Kon tarung buhat ninyo.Manalangin ninyo siya,Kon mosalig mo Niya.
2. Manga anak, manga anghelNagbantay sa lihok mo,May rekord silang gihuptanSa tanang gisulti mo.Ang hiyas mo! Alimahan!Sa Dios panalanginan.
3. Mga anak, Dios motudloPaagis Espiritu.Aghat niya pamatia.Kanunay malipay pay ka.Maunungon! Maunungon.Ngadtos Dios ug sa Zion.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol Kaninyo

, 50