Μεγάλο έργο

English: A Great Work

First line: Το έργο ’δώ στη γη / Chegou a nossa vez / There is a work to do

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day