Dok sunce još sjaji

English: Today, While the Sun Shines

First line: Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will / Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will / To-day while the sun shines

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Dok sunce još sjaji
, 147


1. Dok sunce još sjaji, prionite,sve dužnosti strpljivo ispunite.Još danas sve brige odagnajte,jer život je dar koji živite.
[Chorus]O, sad, o, sad, prionimo,o, sad, o, sad sve pripremimo.O, sad, o, sad, radimo sad,za sutra sve spremimo radeći sad.
2. Da, tražite danas sva blaga ta:mir, sreću i radost, sa svim svecima.Dragulje u srcu sad tražite;radite sad i dobro birajte.
3. Dobrotu i krepost sad tražite;toj kruni života se priklonite.Dok srce još kuca vi buditepredani kad tim putem idete.

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Dok sunce još sjaji

, 147