Pranašu seki

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Pranašu seki
, no. 58


1. Pranašas Adomas — Dievo kūrinys.Iš pradžių sode Edeno buvo jis.Viešpačiui tarnavo tyra širdimi,esame jo palikuonys mes visi.
[Chorus]Pranašu seki, pranašu seki,pranašu seki ir nenuklysk.Pranašu seki, pranašu seki,pranašu seki, kelią žino jis.
2. Pranašas Henochas iš visų jėgųsavo miesto žmones mokė, kas teisu.Kai dori jie tapo širdimi visa,priėmė juos Dievas džiaugtis pas save.
3. Pranašas gi Nojus kvietė atgailaut,Kad netektų žemei negandų sulaukt.Žmonės jo neklausė, juokėsi visi,Ir užėjus tvanui žuvo vandeny.
4. Pranašas Abromas meldėsi uolus —Viešpats Izaoką davė iš dangaus.Gimė šiam Jokūbas, o iš jo sūnų —Dvylika izraelitų giminių.
5. Mozė — Dievo vyras, siųstas pas vergus,Kad išvestų juos į pažado namus.Nuolatos murmėjo jie kelionėj toj,Ir todėl jiems teko mirti dykumoj.
6. Samuelis buvo pranašas šaunus —Jau nuo pat vaikystės Dievui paklusnus.Vos tik Dievo balsas kreipėsi į jį,Jis tuojau suskubo uoliai Jo klausyt.
7. Jona buvo pradžioj Dievui neklusnus,Pereiti jam teko mokymus skaudžius.Pagaliau suprato didžuvės pilve,Kad, paklusus Dievui, viskas taps sėkme.
8. Pranašas Danielius vengė nuodėmės,Bet jį metė liūtams trokšdami mirties.Dievas jį apgynė, liudijo visiems,Kad nereik bijoti būt ištikimiems.
9. Mūsų meto žmonės žūsta sumaišty,Nes nežino, ko turėtų jie klausyt.Tikrą kelią rodo Dievo pranašai —Jeigu jų klausysim, viskas bus gerai.