Viešpats – mano šviesa

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light / The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


Viešpats – mano šviesa
, 39


1. Tu mano šviesa, Tu nuolat šalia –nėra ko bijot tamsiam kelyje.Nuo nuodėmės gelbsti, juodos nevilties;Dvasia tai apreiškė – žinau tai išties.
[Chorus]Tu mano šviesa,Tu džiaugsmas man ir daina;dienoj, naktyjevedi kasdieną mane.
2. Tu mano šviesa, nors šėltų audra,tikėjimu regiu Tave danguje.Tenai viešpatauji per amžius šlovėj,tikrai nepaliksi supūti duobėj.
3. Tu mano šviesa, stiprybė mana,žinau, kad esi tvirta atrama.Malone uždengsi silpnybės visas,tikėjimas neš man palaimas gausias.
4. Tu mano šviesa, esi visame,nuo Tavo artumo nyksta tamsa.Tave, Išpirkėjau, Karaliau, giriu,gyvenimo geismę meilai Tau skiriu.

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

Viešpats – mano šviesa

, 39