Dieva iecerei sekošu

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Dieva iecerei sekošu
, no. 86


Man dzīvē ir mērķis, prieku tas nes:Pirms dzimšanas debesīs dzīvoju es,Par mājām šo pasauli izvēlējos saukt,Te dievišķā vadībā garīgi augt.Dieva iecerei sekošu,Ticībā baušļus pildīšu,Svētos Rakstus lasīšu,Mīļo Dievu pielūgšu,Tad būšu es laimīgs un brīvsGan šeit, gan Debesīs.

Dieva iecerei sekošu

, no. 86