Sion er av fjell omringet

English: Zion Stands with Hills Surrounded

First line: Sion er av Gud beskyttet / Sion er av fjell omringet / Zion stands with hills surrounded— Zion, kept by / Zion stands with hills surrounded / Zion stands with hills surrounded— Zion, kept

Original language: English

Words: Thomas Kelly
Music: A. C. Smyth


X:43 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:D (A B) A | (F G) F | (F E) A, | E D2 | yy

Sion er av fjell omringet

, 90

Sion er av Gud beskyttet

, 9

Trans.: Reidar C. Waring