Urmaţi profetul

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Urmaţi profetul
, no. 58


1. Adam a fost profet, primul cunoscut.În Eden, ajutând, totul a crescut.L‑a slujit pe Domnul, urmându‑I calea.Noi, astăzi, suntem din seminţia sa.
[Chorus]Urmaţi profetul, urmaţi profetul,Urmaţi profetul, să nu greşiţi.Urmaţi profetul, urmaţi profetul,cu el, calea voi o să găsiţi.
2. Enoh a fost profet, a profetizat.Şi, în oraşul său, a fost ascultat.Când au fost drepţi şi ei n‑au păcătuitLângă Tatăl din cer sus, ei au trăit.
3. Noe a fost profet, el a predicat:„Pocăiţi-vă”, dar n-a fost ascultat.Oamenii păcătoşi cu toţi ar fi vrutSă fi ascultat, când ploaia au văzut.
4. Avraam, profetul, un fiu şi-a doritŞi Domnul pe Isaac i l-a dăruit.Din Isaac, apoi, Iacov s-a născut,Douăsprezece triburi au apărut.
5. Moise, profetul, la Israel trimis,A dus oamenii spre pământul promis.Ei cu greutate pe el l-au urmatŞi patruzeci de ani în pustiu au stat.
6. Samuel, profetul, de tânăr chemat,De Ana, Domnului a fost închinat.Domnul pe Samuel, pe nume-l chemă,Samuel răspunse: „Robul te-ascultă”.
7. Iona a fost profet, pe mare-a fugit,Apoi, a înţeles şi s-a pocăit.Cât a stat în peşte, pe Domn L-a chemat,De Domn amintindu-şi, Domnul l-a scăpat.
8. Daniel, profetul, n-a păcătuitDar în groapa cu lei a fost azvârlit.Daniel, puternic, supus, a scăpat,Împăratu-a văzut şi s-a bucurat.
9. Lumea-i azi confuză, sunt dezorientaţi,Şi dacă nu credeţi, în jur vă uitaţi.Azi avem profeţi care ne-ndrumăDeci, noi să îi urmăm pe calea bună.