‘Alalaga Fiafia Ia

English: Let the Mountains Shout for Joy

First line: Alalaga fiafia ia / Let the mountains shout for joy! / Let the mountains shout for joy! Let the valleys sing / Let the mountains shout for joy! let the valley sing / Let the mountains shout for joy! Let the valleys sing, let the valleys sing

Original language: English

Words: Evan Stephens
Music: Evan Stephens


‘Alalaga Fiafia Ia
, 28


1. Alalaga fiafia ia atu mauga atoa ma vanu fo‘i!Ia vivi‘i latou uma.Ia pepese leo tele ai.‘Alalaga uma nei, alalaga nei, ma fiafia i le Ali‘i.‘Alalaga, ma pepese fiafia i le Ali‘i, ma fiafia i le Ali‘i.
2. O le vao ua fua mai;fua mai pei se rosa.Ma o le toafa, ua fua tele mai.Fa‘afetai tatou i le Ali‘i.Ia tatou fa‘afetai i le Ali‘i,Ma ia tatou pepese fa‘afetai.Ia tatou pepese ma ia fa‘afe tai.Ia ‘alalaga ia, atu mauga ma le fiafia.
3. Alalaga fiafia ia atu mauga atoa ma vanu fo‘i!Ia vivi‘i latou uma.Ia pepese leo tele ai.‘Alalaga uma nei, alalaga nei, ma fiafia i le Ali‘i.‘Alalaga, ma pepese fiafia i le Ali‘i, ma fiafia i le Ali‘i.

‘Alalaga Fiafia Ia

, 28

Alalaga Fiafia Ia (An Anthem)

, 186

Trans.: Kipeni Su‘apa‘ia