O le Papa e Malosi

English: O Thou Rock of Our Salvation

First line: O le papa e malosi / Rocher du salut suprême / O thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior of the / O Thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior / O thou Rock of our salvation / O du Held des wahren Glaubens / Oh, Thou Rock of our salvation

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


O le Papa e Malosi
, 145


1. O le papa e malosi, Oe le Togiola mai.Matou sisi o lau fu‘a, ma o matou nei vaivai.
[Chorus]Ia vagaia nei le fu‘a. Tamaiti e, vave mai.O le fili o Satani, tou te manumālō ai.
2. Ua si‘i nei le taua, i amio le tatau.Iesū e, ia e alofa, fa‘a‘atoa i matou.
3. Ala mai ia! ia pepese; ia totoa i tatou.Ma ia fa‘amaoni pea, se‘i tulia ai le fou.
4. Pe‘ā i‘u nei le taua; a mavae le faigatā.Sisi ai le fu‘a moni, ma ‘e afio mai lugā.
[Chorus]Ona sisi lea o le fu‘a, ina ua lē fa‘avaivai.Iesū e, le Fa‘aola, ia tatou fa‘atasi ai.

X:258 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E3/2 F/ G E | c A G E | D3/2 E/ F A | G F E2 | yy

O le Papa e Malosi

, 145

O le Papa e Malosi

, 66

Trans.: E. F. Soderberg