A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia
, 174


1. A ou su‘e i mau pa‘ia, Le Tamā e alofa mai.Fa‘amanuia a‘u i le mālamalama.
2. A ou su‘e i mau pa‘ia, Le Ali‘i o i lugā.Fa‘amālamalama mai, mea lilo o le ola.
3. A ou su‘e i mauga pa‘ia, Lou alofa ia to mai.Fa‘amalu mai i lo‘u loto, i mea ou te tigā ai.
4. A ou su‘e i mau pa‘ia, mafaufau ma usita‘i.Fa‘aali mai le ala, i le ola e fa‘avavau.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia

, 174

A Ou Suesue i Mau Paia

, no. 75