Siona e le Nu‘u Lelei

English: Let Zion in Her Beauty Rise

First line: Siona ē, le nuu lelei / Let Zion in her beauty rise; Her light begins to shine / Let Zion in her beauty rise / Arise, oh Zion

Original language: English

Words: John Adam Granade; Edward Partridge
Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784


Siona e le Nu‘u Lelei
, 22


1. Siona e le nu‘u lelei, sauni ia oe.O le a toe afio mai o lo oe Tupu fou.E o‘o atu o outou Ma lenei tala ia latou.I lalo nei ia toe lelei e fai ma molimau;E fetaia‘i ma Iesu ma ola ai fa‘avavau.
2. O e ‘a ‘ave le fe‘au ia fa‘avave nei.Tala‘i nei le molimau, ia so‘o fa‘alelei.Ia ta‘u atu ‘e outou E o‘o mai le Tupu fou,Atoa ma le ‘Au Pa‘ia o lo‘o i luga;Oe ‘e ita pea mai ‘e maua faigata.
3. E pogisa fo‘i o le Ia i aso lata mai.A‘o fetu e pa‘u‘u ‘e matata‘u ai.A e pese pea e tumau; E fiafia fa‘avavau;E liua le masina pe ‘a afio mai Iesu;E nofotupu ma i latou o lona nu‘u.

X:41 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/4 K:Bb F | B A/G/ F B | D E F F | G/A/ B c c | d3 yy

Siona e le Nu‘u Lelei

, 22

Siona e, le Nuu Lelei (Mo Au Faipese)

, 272

Trans.: Kipeni Su‘apa‘ia