Mulimuli i le Perofeta

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Mulimuli i le Perofeta
, no. 58


1. Na avea Atamu ma perofeta.I le fa’atoaga o Etena.Sa ia usitai i le Atua.O tatou uma o ana fanau.
[Chorus]Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.
2. Na avea Enoka ma perofeta.Sa ia aoao mea lelei na’uā.Na amiotonu ona tagata.Ma avea i latou e le Atua.
3. Na avea ia Noa ma perofeta.Fai atu i tagata ia salamo.Na latou fai agasala matuia.Ma latou salamo i le lolo.
4. Na tatalo Aperaamo mo se atalii.Na foai i ai Isaako e le Alii.Na fanau mai ai o Isaraelu.O lana fanau e sefululua.
5. Mose le perofeta na auina atu.E taitai mai le fanau a le Atua.Sa faatelegese ma latou muimui.Fasefulu tagata sa taase ai.
6. Na avea Samuelu ma perofeta.Ao itiiti lava o ia.Na valaau Ieova i lona igoa.Ma tali mai, “O a’u lenei.”
7. Iona o se perofeta na tau sola ese.Ae sa ia aoao ia usitai.E fesoasoani mai le Alii.Na ia iloaina i le manava o le ia.
8. Tanielu o se perofeta sa le I agasala.Na lafo e le tupu i le lua o liona.Sa filemu liona ma ua ofo ai.I le mana o le Atua e sili naua.
9. Lenei lalolagi e fenumiai.Ae fia talitonu vaai i talafou.E mafai na taitai i tatou.Pe a faalogo i perofeta.

Mulimuli i le Perofeta

, no. 58