Një Vepër e Madhe

English: A Great Work

First line: Ësht’ për t’u bër’ një pun’ / Chegou a nossa vez / There is a work to do

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day