Jag kan följa Guds plan

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Jag kan följa Guds plan
, no. 86


Det liv som jag fått är del av en plan.Jag levde i himlen som ett av hans barn.Jag valde att komma hit till vår vackra värld,att låta mig ledas av Gud på min färd.Jag kan följa Guds plan var dag,alltid håller jag villigt hans lag.Jag skall kämpa, jag skall be.Jag skall alltid följa hans bud,för då blir jag lycklig på jord,och i mitt hem hos Gud.

Jag kan följa Guds plan

, no. 86