เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
, 108


1. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์บิดรทรงฤทธิ์ของประชาโปรดให้ใจฉันอุดมปัญญาและอุราฉันเปี่ยมความรู้
2. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์วอนพระสะกิดวิญญาณฉันโปรดเผยความลับลึกของชีวันเมื่อทุกวันฉันหมั่นศึกษา
3. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์โปรดอย่าปกปิดพระเมตตาโปรดปลอบใจวิญญาณที่โศกาโปรดรักษาแผลมองไม่เห็น
4. เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันคิดไตร่ตรองเชื่อฟังในพระคำมีชีวีจีรังโปรดนำทางด้วยแสงพระองค์

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

เมื่อฉันค้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

, 108