ทำตามศาสดา

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


ทำตามศาสดา
, no. 58


1. แอดัมเป็นศาสดา ท่านแรกที่เรารู้ท่านช่วยทำให้สวนอีเดนสวยงามน่าดูแอดัมรับใช้พระเจ้าโดยทำตามพระทัยพวกเราเป็นลูกหลานของท่านในยุคสุดท้าย
[Chorus]ทำตามศาสดา ทำตามศาสดาทำตามศาสดา อย่าออกนอกทางทำตามศาสดา ทำตามศาสดาทำตามศาสดา ท่านรู้หนทาง
2. อีนิคเป็นศาสดา สอนสิ่งดีทั้งมวลผู้คนในเมืองของท่านทำแต่สิ่งที่ควรพวกเขาล้วนเป็นคนชอบธรรมหามีบาปไม่พระบิดาสวรรค์ทรงยกพวกเขาขึ้นไป
3. โนอาห์เป็นศาสดาถูกเรียกให้สอนสั่งท่านป่าวร้องการกลับใจแต่ไม่มีใครฟังพวกเขาหมกมุ่นทำบาปโนอาห์อ่อนระอาพวกเขาเริ่มสำนึกผิดเมื่อเห็นฝนตกมา
4. อับราฮัมศาสดาสวดทูลขอบุตรชายพระเจ้าประทานไอแซคผู้ที่ทรงเลือกไว้ไอแซคกำเนิดเจคอบซึ่งคืออิสราเอลบุตรของเจคอบคือสิบสองเผ่าอิสราเอล
5. โมเสสเป็นศาสดาท่านได้รับบัญชาให้นำอิสราเอลไปสู่แผ่นดินสัญญาพวกเขาช้าที่จะทำตาม และด้วยเหตุนี้ต้องอยู่ในแดนทุรกันดารสี่สิบปี
6. แซมมิวเอลศาสดาถูกเรียกแต่วัยเยาว์ฮานนาห์สัญญาจะมอบท่านแด่พระเป็นเจ้าในพระวิหารแซมมิวเอลได้ยินใครเรียกพระเจ้าทรงเรียกท่านตอบ “ข้าพระองค์อยู่นี่”
7. โยนาห์เป็นศาสดาพยายามหนีไปแต่ต่อมาท่านได้เรียนรู้ที่จะวางใจเมื่อท่านพยายามพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านนั่นคือสิ่งที่ท่านเรียนรู้ในท้องปลาวาฬ
8. แดเนียลเป็นศาสดาท่านไม่ยอมทำบาปกษัตริย์จึงจับแดเนียลขังในถ้ำสิงโตเทพทำให้มันสงบกษัตริย์พิศวงพลังท่านยิ่งใหญ่เพราะท่านเชื่อฟังพระองค์
9. เราอยู่ในโลกที่แสนสับสนเหลือประมาณถ้าท่านไม่เชื่อสิ่งนี้จงคอยฟังข่าวสารเราจะได้รับการนำตลอดทางของเราตั้งใจฟังศาสดาทำตามที่ท่านกล่าว