ฉันจะทำตามเเผนของพระเจ้า

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


ฉันจะทำตามเเผนของพระเจ้า
, no. 86


ชีวิตเป็นของขวัญ ชีวิตฉันมีแผนชีวิตฉันมีเป้าหมายเริ่มจากในสวรรค์ฉันเลือกมาเกิดที่บ้านแสนน่ารักบนโลกนี้แสวงหาแสงพระเป็นเจ้าชี้นำชีวิตฉันเปลี่ยนวิถีตามแผนของพระจะยึดคำและความรักพระองค์มั่นฉันจะทำและสวดทุกวันฉันจะเดินในทางพระองค์นั้นแล้วฉันจะมีความสุขในโลกและในบ้านบนสวรรค์

ฉันจะทำตามเเผนของพระเจ้า

, no. 86