งานใหญ่ยิ่ง

English: A Great Work

First line: พระ​องค์​ทรง​มอบ​หมาย​งาน / There is a work to do / Chegou a nossa vez

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day


งานใหญ่ยิ่ง

, 1