พระเจ้าเป็นแสงฉัน

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light; then why should I fear? By / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light / The Lord is my light—then why should I fear?

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


พระเจ้าเป็นแสงฉัน
, 37


1. พระเจ้าเป็นแสงฉันแล้วใยหวั่นชีวีทุกทิวาราตรีพระภูมีอยู่เคียงทรงเป็นความรอดของฉันจากโศกศัลย์และบาปฉันมั่นใจและทราบสิ่งนี้เพราะพระวิญญาณ
[Chorus]พระเจ้าเป็นแสงฉันเป็นความสุขสันต์เพลงปรีดาทิวาและราตรีภูมีทรงนำฉันนําฉัน
2. พระเจ้าเป็นแสงฉันแม้ปัญหามากเหลือความเชื่อมั่นคงแน่แลไปในนภาที่พระเยซูทรงครองผองสรรพ์นิรันดรแล้วใยฉันจะซ่อนภายในบาปคราบมืดมน
3. พระเจ้าเป็นแสงฉันพระนั้นให้กําลังด้วยพลังเรืองฤทธิ์ฉันพิชิตบั้นปลายทรงคุ้มครองความอ่อนแอฉันไว้ด้วยเมตตาโดยเดินในศรัทธาทุกเวลาจนรับพร
4. พระเจ้าเป็นแสงฉันเป็นสรรพ์สิ่งทั้งปวงในความลวงมืดมนพระยลเห็นชัดเจนทรงเป็นพระผู้ช่วยฉันราชันพระผู้ไถ่พร้อมเทพไทและสิทธิชนฉันร้องสรรเสริญ

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

พระเจ้าเป็นแสงฉัน

, 37