เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า
, 41


1. เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้าทรงเฝ้าพิทักษ์ทั้งวันคืนทรงชื่นชมที่จะอวยพรเจ้าหากเจ้าเพียรทําสิ่งถูกต้องพระจะอวยพร พระจะอวยพรหากเจ้าวางใจในพระองค์
2. เด็กที่รักเทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งผองเฝ้ามองดูเจ้าทั้งคืนวันและจดบันทึกที่ซื่อสัตย์ลํ้าทุกคำดีร้ายที่เจ้ากล่าวจงยึดความดี! จงยึดความดี!พระจะอวยพรคนใจแผ้ว
3. พระเจ้ายินดีที่สั่งสอนเจ้าด้วยเสียงป่าวของพระวิญญาณจงใส่ใจการกระตุ้นโดยพลันทุกทุกวันเจ้าจักเบิกบานโอ้จงสัตย์ซื่อ โอ้จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและต่อไซอัน

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

, 41