Ngayon ay Kumilos

English: Today, While the Sun Shines

First line: Today, while the sun shines, work with a will / Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will / To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Ngayon ay Kumilos
, 139


1. Ngayon ay kumilos nang buong giting,Lahat ng iyong tungkulin ay tuparin.Ngayon ay umawit, h’wag nang mangamba.Buhay at mundo’y sadyang kayganda.
[Chorus]Ngayon, ngayon, ay kumilos ka;Ngayon, ngayon, ika’y gumawa.Ngayon, ngayon, ay magsikap na;Kumilos ngayon nang bukas ay handa.
2. Ngayon, pagsikapan ang yamang tunay.Ligaya at kapayapaan sa buhay.Ngayon, sundin ang hangarin ng puso.Tama’y piliin habang narito.
3. Ngayon, hangarin mo ang kabutihan;Tampok sa ’yong buhay, ang katotohanan.Ngayon, ugaliin, ang katapatan,At h’wag magmaliw magpakailanman.

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Ngayon ay Kumilos

, 139