Ako ay May Lobo

English: I Have a Toy Balloon

Original language: Tagalog

Words: Traditional
Music: Traditional


Ako ay May Lobo
, no. 141


Ako ay may lobo, lumipad sa langit,’di ko na nakita, pumutok na pala.Sayang ang pera ko, ’binili ng lobo,Kung pagkain sana, nabusog pa ako.