Pag-asa ng Israel

English: Hope of Israel

First line: Hope of Israel, Zion’s army / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised / Hope of Israel, Zion’s army, Children / Hope of Israel / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised day

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


Pag-asa ng Israel
, 161


1. Kabataang hukbong Sion,Pag-asa ng Israel,Hudyat ng Pinuno’y masdan,At digmaan ay simulan.
[Chorus]Pag-asa ng Israel,Katotohana’y taglay;Manalangi’t magbantay,Lupigin ang kaaway.
2. Ang kalaban ay kayrami,Gumon sa kasalanan.Pag-asa ng Israel, sulong,Nang tagumpay ay makamtan.
3. Ibagsak ang kamalian;Itanghal ang sandata.Sa bawat hakbang paglusob,Tagumpay ang makukuha.
4. Ang digma’y magwawakas na,Malulupig ang kaaway.Kabataang Sion, sulong,Gantimpala ang tagumpay.

X:259 Q:1/4=120 M:4/4 L:1/8 K:Bb B3 B B2 F2 | DE FG F2 B2 | c3 d c2 FG | A2 G2 F4 | yy

Pag-asa ng Israel

, 161