Mga Bata, Diyos ay Malapit

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Mga Bata, Diyos ay Malapit
, 44


1. Mga bata, Diyos at malapit,Tumatanod sa t’wina,Magbiyaya’y Kanygang nais,Kung gawi’y laging tama.IgagawadN’ya’ng biyayaSa Kanya’y magtiwala.
2. Mga bata, ang mga anghelAy laging nagbabantay,Kan’lang ’tinatala t’winaBawat salita’t galaw.Mahalin angKabutihan,May biyaya ang banal.
3. Diyos ang magtuturo sa inyo,Tinig ng Espiritu.Sundin n’yo ang sasabihin,Nang lumigaya kayo.O, manaligSa inyong DiyosAt sa layuning Sion.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Mga Bata, Diyos ay Malapit

, 44