Vakai ki he ʻaho naunauʻia

English: All Hail the Glorious Day

First line: Vakai ki he ʻaho naʻe kikiteʻi / All hail the glorious day / All hail the glorious day, By prophets long foretold

Original language: English

Words: Joel H. Johnson
Music: Evan Stephens


Vakai ki he ʻaho naunauʻia

, 223