ʻE Kāinga Kuo Hao

English: Hope of Israel

First line: ʻE kainga kuo hai / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised day / Hope of Israel, Zion’s army / Hope of Israel, Zion’s army, Children of the promised / Hope of Israel, Zion’s army, Children / Hope of Israel

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


ʻE Kāinga Kuo Hao
, 161


1. ʻE kāinga kuo haoke mou hiki mavava ē.Kuo hoko he ʻahó niʻEne fakamoʻui.
[Chorus]Hiki mavava hake,ʻA e kakai fulipē,Kuo tau hao mai.Hōsana ki he ʻEiki.
2. Naʻe pole ʻa e filite u tuli te u lavaʻi.Pea te u vete iaʻo makona ʻa e ui.
3. Naʻá ke ifi ʻakiHoʻo matangi mālohi.Pea nau ngalo hifokotoa he loto moana.
4. Ko e ʻOtua Iate u fakahīkihiki.He kuó Ne fakamoʻuiau mei he fili.

X:259 Q:1/4=120 M:4/4 L:1/8 K:Bb B3 B B2 F2 | DE FG F2 B2 | c3 d c2 FG | A2 G2 F4 | yy

ʻE Kāinga Kuo Hao

, 161

ʻE kainga kuo hai

, 64