ʻA e ngaahi fanau ha ʻu ʻo fiefia

English: A Happy Band of Children

First line: ʻA e ngaahi fanau ha ʻu ʻo fiefia / ʻA e ngaahi fanau / A happy band of children, All joyous, blithe and / A happy band of children, so joyous and so free / A happy band of children / A happy band of children, All joyous

Original language: English

Words: A. Parsons
Music: Edwin F. Parry


ʻA e ngaahi fanau ha ʻu ʻo fiefia

, 6

ʻA e ngaahi fanau

, 316

Trans.: Sione Tuʻikolongahau