Book cover

Сияен Божи ангел
Химни, 80:00 0:00
Introduction

Сияен Божи ангел

1. Сияен Божи ангел от светлото небе със благодатни думи при хората дойде. На хълма Кумора там скрит, старинен летопис стои. На хълма Кумора там скрит, старинен летопис стои.

2. Мороний го заключи и скри за векове, за нас да го открие, щом Бог го призове. Отново да се появи и царството да възвести. Отново да се появи и царството да възвести.

3. Говори за потомци на Иосиф в’древността, които са живели на нашата земя. Евангелието за нас откри се тъй във пълнота. Евангелието за нас откри се тъй във пълнота.

4. А времето е вече изпълнено сега, в’покорство ще живеят тук Божите чеда. Ще счупи той печата и ще блесне ярка светлина. Ще счупи той печата и ще блесне ярка светлина.

5. Израил днес ликува – събран е у дома. Ерусалим гради той на святата земя. В’Сион ще блесне ярко пак божествената истина. В’Сион ще блесне ярко пак божествената истина.

Текст: Парли П. Прат, 1807–1857

Музика: Джон И. Тълидж, 1806–1873