Book cover

Следвайте Ме, елате с Мен!
Химни, 760:00 0:00
Introduction

Следвайте Ме, елате с Мен!

1. „Следвайте Ме, елате с Мен!“ – каза Спасителят любим. С’Него едно когато сме, в’стъпките святи ще вървим.

2. „Следвайте Ме, елате с Мен!“ – тъй прости думи, тъй добри. Който от тях е вдъхновен, с’правдата в’светъл път върви.

3. В’този жесток свят на сълзи верни и предани да сме. Тука със Господ да вървим, с’Него и в’светлото небе.

4. В’стъпките Му ако вървим, освободени от греха, вечен живот ще наследим в’чудните светли небеса.

5. Нека да ходим в’пътя прав, нека да ходим в’светлина. Негови предани чеда, верни да бъдем ний сега.

6. Чака ни слава, благодат с’Него, Учителя блажен, спазваме ли светите слова: „Следвайте Ме, елате с’Мен!“

Текст: Джон Никълсън, 1839–1909 г.

Музика: Самюел МакБърни, 1847–1909 г.