Book cover

Там, там далече в Юдейско поле
Химни, 1340:00 0:00
Introduction

Там, там далече в Юдейско поле

1. Там, там далече в Юдейско поле чуха пастирите блага вест.

Слава на Бог, слава на Бог, слава на Бог във небето! Мир на земята и добро. Мир на земята и добро.

2. За изкупителна свята любов, песен за милост, за благослов.

Слава на Бог, слава на Бог, слава на Бог във небето! Мир на земята и добро. Мир на земята и добро.

3. С’ангелите святи се радваме днес, пеем щастливи от все сърце.

Слава на Бог, слава на Бог, слава на Бог във небето! Мир на земята и добро. Мир на земята и добро.

4. Време, побързай от всички страни святата песен да зазвучи.

Слава на Бог, слава на Бог, слава на Бог във небето! Мир на земята и добро. Мир на земята и добро.

Текст и музика: Джон Менсес Макфарлън, 1833–1892 г.