Book cover

Ако можеше до Колоб да стигнеш
Химни, 1780:00 0:00
Introduction

Ако можеше до Колоб да стигнеш

1. Ако можеше до Колоб да достигнеш ти за миг и да продължиш напред все тъй бързо да летиш, мислиш ли, че ще успееш нейде във вечността да откриеш ти началото на божествеността?

2. И да видиш ти началото на вселената, оформената от Боговете материя. А Духът ни шепне тихо – има свята чистота – и човек не е погледнал отвъд завесата.

3. Нямат край делата Божи, живот и светове. А прогресът и растежът кръг вечен, свят са те. На пространство и материя нийде няма край. На Духът и на движението също няма край.

4. Няма край за мъдростта и за добродетелта. Няма край и светлината, без край е и мощта. Няма край свещеничеството, нито младостта. Няма край единството ни, без край е правдата.

5. Няма край на славата, нито край на любовта. Няма край животът, няма и смърт във вечността. Няма край на славата, нито край на любовта. Няма край животът, няма и смърт във вечността.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Английска мелодия, ар. Ралф Воън Уилиямз, 1872–1958 г., от сборника English Hymnal. Използва се с позволението на Oxford University Press. Правенето на копия без писмено позволение от притежателя на авторските права е забранено.